Leder 2020

Det norske samfunnet har vist seg robust og motstandsdyktig i møte med pandemien. En god håndtering av pandemisituasjonen av både lokale og nasjonale myndigheter, sammen med godt og praktisk smittevern utført av alle våre ansatte, har gjort at IVAR har opprettholdt driften i hele pandemiperioden, med få avvik. For alle virksomheter som har ansvar for […]

Beredskap og korona

Beredskap og korona Et utbrudd av en alvorlig smittsom sykdom er ett av de mest utfordrende scenarioene innen samfunnssikkerhet vi kan se for oss i Norge. En slik sykdom er en betydelig trussel mot folkehelsen. Da koronaviruset nådde Norge i første halvdel av mars 2020, innførte regjeringen de strengeste og mest omfattende tiltakene i Norge […]

Hvordan har korona påvirket driften i IVAR?

Anita AustigardDriftssjef, avdeling innsamling og Hogstad 1. Hvilke tiltak satte dere i gang da pandemien kom og landet ble nedstengt? – Det ble hentet inn opplysninger fra transportører, både hos renovatører og langtransportsjåfører, om hvilke smittevernstiltak de hadde satt i gang. Flere var godt forberedt og sendte over dokumenter som viste oppsummerte tiltak og prosedyrer. […]

Kan vi spore koronavirus i avløpsvann?

Hensikten med prosjektet var å få oversikt over den lokale smittesituasjonen og dermed gi myndighetene et godt grunnlag for vurdering av nødvendige tiltak. Overvåkningen var et spennende prosjekt som også kunne vært samfunnsnyttig. Avløpsvann kan brukes til mye Å bruke avløpsvann for å vurderte folkehelsen er ikke nytt, men det fikk ny aktualitet under koronapandemien. […]

Slik ble avløpsdriften påvirket av korona

Drift avløp – Korona Det har vært krevende å drifte og vedlikeholde rense- og slambehandlingsanleggene under pandemien, men med god planlegging og tydelige regler har hovedoppgavene blitt utført som planlagt. Det har ikke vært vesentlige avvik pga. koronaviruset. En utfordring under koronapandemien var erfaringsutveksling både internt og eksternt, samt befaring til andre anlegg. Mye kan […]

Søppeldunkene viser atferdsendring under pandemien

Hva sier avfallstallene for 2020 om atferden under pandemien? Avfallsstatistikken for fjoråret forteller mye om unntaksåret 2020. Søppeldunkene gjenspeiler atferden vår. Koronapandemien har satt sine spor i det norske samfunnet. På den ene siden er selve viruset og dets virkning på befolkningens helse og på norsk helsevesen. På den andre siden er det de tiltakene […]

Ny råvannskilde og forsterket transportsystem for vann

Ny råvannskilde og forsterket transportsystem for vann IVAR har over flere år arbeidet med å sikre den store befolkningen i byområdet en tosidig vannforsyning. Dagens situasjon med én hovedvannledning fra Langevatn til Stavanger er vurdert å være for sårbar for et område med så stor befolkning. Utredninger knyttet til «Hovedplan for transportanlegg vann», viste at […]

Påviser mikroplast i luft

Påviser mikroplast i luft IVAR og NORCE påviser mikroplast i luft med nye metoder. Dette er første gang mikroplast har blitt dokumentert i slike luftprøver, og det kan fortelle om arbeidsmiljørisiko. Funnene kommer frem i et nytt samarbeidsprosjekt mellom IVAR og NORCE, og viser at det er mulig å rapportere både mengden mikroplast-partikler i luft, […]