Leder 2021

Ingrid Nordbø, Adm. dir. i IVAR

Et samfunn der ingenting går til spille Utvinning av råvarer står for en stor andel av verdens klimagassutslipp og legger stort press på biologisk mangfold. For å nå klimamålene er det avgjørende at vi lykkes med å endre måten vi utnytter verdens råvarer på. Ressursene må holdes i kretsløpet lenger, slik at vi kan redusere […]

Leder 2020

Det norske samfunnet har vist seg robust og motstandsdyktig i møte med pandemien. En god håndtering av pandemisituasjonen av både lokale og nasjonale myndigheter, sammen med godt og praktisk smittevern utført av alle våre ansatte, har gjort at IVAR har opprettholdt driften i hele pandemiperioden, med få avvik. For alle virksomheter som har ansvar for […]