Nytt webkamera på Forus

Nytt webkamera på Forus På grunn av økt trafikk og trafikale utfordringer inn til IVAR gjenvinningsstasjon Forus, har vi installert et webkamera som viser hvordan trafikkbildet er på Forus akkurat nå. For å få et bilde av Løwenstrasse, hvor det er størst utfordringer med tanke på kø, er webkameraet plassert slik at dette fanges opp […]

Her skal de lete etter koronavirus i kloakken

Her skal det tas prøver i avløpsvannet for å måle utbredelsen av koronavirus i befolkningen på Nord-Jæren. – Interessant, mener Folkehelseinstituttet. Styret i det interkommunale selskapet for vann avløp og renovasjon vedtok fredag å bruke 250.000 kroner til testing av korona i avløpsvannet. Dette er det første forskningsprosjektet på korona i kloakken i Norge. Men […]

Ny direktør er på plass

Ny direktør er på plass 2. juni overtok Ingrid Nordbø nøkkelen til kontoret på Mariero. Styreleder Stanley Wirak takket Kjell Øyvind Pedersen for tiden i IVAR, og ønsket ny administrerende direktør Ingrid Nordbø velkommen. I denne filmen kan du bli litt bedre kjent med henne:

Blir ny drikkevannskilde

Blir ny drikkevannskilde IVAR har søkt om uttak av drikkevann fra Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune, og Olje- og energidepartementet (OED) besluttet tirsdag å opprettholde tillatelsesvedtaket fra NVE. Det skal sikre tilstrekkelige mengder drikkevann til Stavangerregionen med en forventet folketallsøkning opptil 500.000 personer fram mot 2050. – Det er viktig at det nå blir avklart hva […]

Kan oppdage koronasmitte i kloakken

I utvalg for miljø og utbygging i Stavanger onsdag fikk Ingebjørg Folgerø (H) enstemmig tilslutning for sitt forslag om å vurdere nærmere et snarlig prosjekt for å overvåke smittespredningen av covid-19 via IVARs avløpsvann. På ballen IVAR, det interkommunale selskapet for vann, avløp og renovasjon, har allerede tatt ballen, og driver nå pasningsspill med forskningsstiftelsen […]

IVARs gjenvinningsstasjoner åpner

IVARs gjenvinningsstasjoner åpner Alle IVARs gjenvinningsstasjoner er åpne igjen, men flere tiltak er iverksatt for å redusere smitten av koronaviruset. Det viktigste er: Ikke besøk oss dersom du sitter i karantene, har påvist smitte eller føler deg syk. Det vil være begrensninger på hvor mange biler som kan være på stasjonen samtidig. Dette kan føre […]

Drikkevannet ditt er rent og trygt!

Drikkevannet ditt er rent og trygt! Kan koronaviruset smitte gjennom vannet i springen? Nei, det trenger du ikke bekymre deg for! Drikkevannet blir grundig renset. Koronaviruset gir ikke økt risiko for forurenset drikkevann. Dette kan en si med stor sikkerhet fordi koronaviruset ikke er funnet i overflate- eller grunnvannskilder. I tillegg behandles vannet i norske […]

Alle gjenvinningsstasjoner er stengt

IVAR IKS følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og ønsker å bidra i størst mulig grad til samfunnets felles dugnad for å begrense smitten av koronaviruset (covid-19). Derfor har vi valgt å stenge alle gjenvinningsstasjonene som vi drifter, fra og med torsdag 19. mars. Før vi stengte merket vi unormalt mange kunder på gjenvinningsstasjonene. Det førte til […]

IVAR frifunnet

IVAR frifunnet IVAR IKS og to ansatte er frifunnet for ulovlig lagring av kompost og slipper både bot og saksomkostninger etter at vi var tiltalt for miljøkriminalitet. Det kommer frem i en fersk dom fra Jæren tingrett som ble offentliggjort torsdag ettermiddag. IVAR var tiltalt for brudd på forurensingsloven paragraf 78, andre ledd. Også Stangeland […]

Ny direktør i IVAR

Ny direktør i IVAR 1. juni blir Ingrid Nordbø ny administrerende direktør i IVAR IKS. Hun kommer fra stillingen som rådmann/kommunedirektør i Sola kommune. Ansettelsesutvalget ble enige om å enstemmig innstille Ingrid Nordbø til jobben som administrerende direktør i IVAR IKS. Det er styret i IVAR v/styreleder Stanley Wirak som ansetter adm. direktør. Visindi har […]