Likestillingsredegjørelse for IVAR IKS 2021

Fra IVAR ettersorteringsanlegg Forus.

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling I tabellen over har vi offentliggjort lønnsforskjell mellom kvinner og menn på fire av åtte stillingsnivåer. Dette fordi det må være minimum fem ansatte av hvert kjønn for å offentliggjøre tallene. Kvinners andel av menns lønn oppgis i prosent i tabellen. På nivå 1 har vi kun én ansatt; kvinnelig […]

Likestillingsredegjørelse for IVAR IKS 2020

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er blant annet inkludert i IVAR sin personalpolitikk, der vi skal gi mulighet for livslang læring og utvikling. Arbeidsforholdene skal søkes lagt til rette slik at medarbeiderne, […]