Leder 2021

Ingrid Nordbø, Adm. dir. i IVAR

Et samfunn der ingenting går til spille Utvinning av råvarer står for en stor andel av verdens klimagassutslipp og legger stort press på biologisk mangfold. For å nå klimamålene er det avgjørende at vi lykkes med å endre måten vi utnytter verdens råvarer på. Ressursene må holdes i kretsløpet lenger, slik at vi kan redusere […]

Leder 2020

Det norske samfunnet har vist seg robust og motstandsdyktig i møte med pandemien. En god håndtering av pandemisituasjonen av både lokale og nasjonale myndigheter, sammen med godt og praktisk smittevern utført av alle våre ansatte, har gjort at IVAR har opprettholdt driften i hele pandemiperioden, med få avvik. For alle virksomheter som har ansvar for […]

Renovasjon: Med IVAR inn i den sirkulære økonomien

Fra IVAR Ettersorteringsanlegg Forus

Med IVAR inn i den sirkulære økonomien På 1980-tallet var IVARs renovasjonsoppgave å sørge for en ordnet deponering av avfall fra husholdning og næring. Sele avfallsplass var løsningen. Men fra 1990 og utover ble det mer og mer fokus på gjenvinning av avfall. Det som folk flest ønsket å kvitte seg med, skulle ikke bare […]

Beredskap og korona

Beredskap og korona Et utbrudd av en alvorlig smittsom sykdom er ett av de mest utfordrende scenarioene innen samfunnssikkerhet vi kan se for oss i Norge. En slik sykdom er en betydelig trussel mot folkehelsen. Da koronaviruset nådde Norge i første halvdel av mars 2020, innførte regjeringen de strengeste og mest omfattende tiltakene i Norge […]

Ny hovedvannledning vest: Grønn og fremtidsrettet byggeprosess

IVAR Vannbehandlingen ved Langevatn

Ny hovedvannledning vest: Grønn og fremtidsrettet byggeprosess I mai 2021 ble første spadetak på den nye hovedvannledningen tatt. Dette markerte starten på anleggsarbeidene på prosjektet Ny hovedvannledning vest som vil pågå til 2025. Hovedvannledningen, som blir rundt 33 kilometer lang, skal gå fra Langevatn i Gjesdal til Tjensvoll i Stavanger, og har som formål å […]

Hvordan har korona påvirket driften i IVAR?

Anita AustigardDriftssjef, avdeling innsamling og Hogstad 1. Hvilke tiltak satte dere i gang da pandemien kom og landet ble nedstengt? – Det ble hentet inn opplysninger fra transportører, både hos renovatører og langtransportsjåfører, om hvilke smittevernstiltak de hadde satt i gang. Flere var godt forberedt og sendte over dokumenter som viste oppsummerte tiltak og prosedyrer. […]

IVARs bidrag til bærekraftig energi

IVAR sentralrenseanlegget Mekjarvik

IVAR sin nye visjon “Et samfunn der ingenting går til spille” er høyaktuell for hvordan selskapet utnytter matavfall og avløpsslam fra innbyggerne i våre eierkommuner. Fra 2018 har matavfallet fra eierkommunene blitt levert til Grødaland biogassanlegg. I dette anlegget forbehandles og blandes matavfallet med avløpsslam fra de sørligste eierkommune og noe næringsavfall og blir til […]

IVARs nye visjon, verdier og mål

IVARs nye visjon, verdier og mål IVAR har gjennom året i fellesskap gått gjennom prosessen med å sette ned virksomhetens nye visjon, mål og verdier. Med dette arbeidet ønsker vi å stake ut en ny kurs for hva IVAR skal ha fokus på i årene fremover. Målprosess gjennom hele 2021 Prosessen med å komme frem […]

Kan vi spore koronavirus i avløpsvann?

Hensikten med prosjektet var å få oversikt over den lokale smittesituasjonen og dermed gi myndighetene et godt grunnlag for vurdering av nødvendige tiltak. Overvåkningen var et spennende prosjekt som også kunne vært samfunnsnyttig. Avløpsvann kan brukes til mye Å bruke avløpsvann for å vurderte folkehelsen er ikke nytt, men det fikk ny aktualitet under koronapandemien. […]

Slik ble avløpsdriften påvirket av korona

Drift avløp – Korona Det har vært krevende å drifte og vedlikeholde rense- og slambehandlingsanleggene under pandemien, men med god planlegging og tydelige regler har hovedoppgavene blitt utført som planlagt. Det har ikke vært vesentlige avvik pga. koronaviruset. En utfordring under koronapandemien var erfaringsutveksling både internt og eksternt, samt befaring til andre anlegg. Mye kan […]