Slik ble avløpsdriften påvirket av korona

Slik ble avløpsdriften påvirket av korona

Når pandemien traff var det en rekke utfordringer som steg opp til overflaten.

Foto: Anne Lise Norheim.

Drift avløp – Korona

Det har vært krevende å drifte og vedlikeholde rense- og slambehandlingsanleggene under pandemien, men med god planlegging og tydelige regler har hovedoppgavene blitt utført som planlagt.

Det har ikke vært vesentlige avvik pga. koronaviruset. En utfordring under koronapandemien var erfaringsutveksling både internt og eksternt, samt befaring til andre anlegg. Mye kan deles på Teams-møter, men det er veldig nyttig å se andre anlegg i drift og få driftserfaringer direkte fra driftspersonell. I tillegg var det flere viktige oppgaver for optimal og god drift som ikke ble utført under koronapandemien, fordi arbeidet var avhengig av ekstern ekspertise fra andre land.

No results found.

Relaterte artikler

Tema
Et utbrudd av en alvorlig smittsom sykdom er ett av de mest utfordrende scenarioene innen samfunnssikkerhet vi kan se for oss i Norge.
Tema
I juni 2020 ble det startet et prosjekt som handlet om å overvåke koronavirus i avløpsvann. Internasjonale publikasjoner viste at det kunne gi en god indikator på smitteomfanget i samfunnet.