Blir ny drikkevannskilde

Blir ny drikkevannskilde

Publisert: 19.05.2020.

IVAR har søkt om uttak av drikkevann fra Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune, og Olje- og energidepartementet (OED) besluttet tirsdag å opprettholde tillatelsesvedtaket fra NVE.

Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune.

Blir ny drikkevannskilde

IVAR har søkt om uttak av drikkevann fra Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune, og Olje- og energidepartementet (OED) besluttet tirsdag å opprettholde tillatelsesvedtaket fra NVE.

Det skal sikre tilstrekkelige mengder drikkevann til Stavangerregionen med en forventet folketallsøkning opptil 500.000 personer fram mot 2050.

– Det er viktig at det nå blir avklart hva som skal være ny råvannskilde i Stavanger-regionen. Birkelandsvatnet vil forsyne titusenvis av boliger, landbruket og annet næringsliv i området med drikkevann av god kvalitet fram mot 2050.

Utbyggingskostnadene er lavere enn det mest aktuelle alternativet og prosjektet er også rangert høyere eller like høyt når det gjelder andre kvaliteter, sier olje- og energiminister Tina Bru til regjeringen.no.

Utrolig lettet

– Vi er utrolig lettet og glade for at vi etter uendelig lang tid har fått vedtaket i orden, sier IVAR-direktør Kjell Øyvind Pedersen til Aftenbladet.

Med god framdrift tror han på åpning av drikkevannsanlegget i 2024.

IVAR må gjøre nye prisberegninger, men hvis Pedersen skal tippe, antar han en prislapp på over 500 millioner kroner.

– Hva er betydningen av dette?

– Vi er blitt noe skremt over en del somre med tørke, senest i 2018. Nå sikrer vi nok vann i Stavanger-regionen selv under en tørkesommer. Vi får vann med stort sett riktig temperatur, klarhet og smak hele året. Vi bygger også et fantastisk vannbehandlingsanlegg med barrierer mot virus og bakterier. I seg selv representerer Birkelandsvatnet en barriere fordi innholdet av bakterier og virus er så godt som ikke til stede.

Bakgrunn

IVAR søkte 02.11.2015 om løyve etter vassressursloven til uttak av drikkevatn fra Birkelandsvatnet. NVE ga løyve til tiltaket 29.08.2018.

Bjerkreim Bondelag, Gjesdal Bondelag og 37 grunneiere har klaget på vedtaket og mener det ikke bør gis løyve til uttak av drikkevann fra Birkelandsvatnet.

Departementets vedtak: Etter en samlet vurdering fant departementet ut at fordelen ved uttak av drikkevann fra Birkelandsvatn er større enn skadane og ulempene for allmenne og private interesser. Vilkåret for løyve er derfor oppfylt, jf. vassressurslova § 25.

No results found.

Relaterte artikler

Nyheter, undersak
IVAR og NORCE påviser mikroplast i luft med nye metoder. Dette er første gang mikroplast har blitt dokumentert i slike luftprøver.
Nyheter, undersak
På grunn av økt trafikk og trafikale utfordringer inn til IVAR gjenvinningsstasjon Forus, har vi installert et webkamera.
Nyheter, undersak
Da dommen ble kjent, brøt det ut full applaus i salen under IVARs allmøtet torsdag.
Nyheter, undersak
Ansettelsesutvalget ble enige om å enstemmig innstille Ingrid Nordbø til jobben som administrerende direktør i IVAR IKS.