Her skal de lete etter koronavirus i kloakken

Her skal de lete etter koronavirus i kloakken

Anett Johansen Espeland, NRK, 05.06.20

Overvåking av koronavirus i avløpsvann kan være en god indikator på omfanget av smitte i samfunnet, sier Eline Nilsen Furre, fagansvarlig for avløpsrensing i IVAR.

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren. Foto: Kjetil Birkedal Pedersen.

Her skal det tas prøver i avløpsvannet for å måle utbredelsen av koronavirus i befolkningen på Nord-Jæren. – Interessant, mener Folkehelseinstituttet.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Styret i det interkommunale selskapet for vann avløp og renovasjon vedtok fredag å bruke 250.000 kroner til testing av korona i avløpsvannet.

Dette er det første forskningsprosjektet på korona i kloakken i Norge. Men lignende prosjekter er i gang, blant annet i Sverige og Nederland.

– Internasjonale publikasjoner viser at det er mulig å overvåke koronaviruset i avløpsvannet. Vi kan se om smitteutviklingen i regionen går opp eller ned i forhold til smitteverntiltakene som er innført, sier Nilsen Furre.

SPENT: Eline Nilsen Furre er fagansvarlig for avløpsrensing i IVAR, og er spent på resultatet av testingen

Foto: Anne Lise Norheim / Ivar

Tester metoden først

I første omgang skal IVAR, i samarbeid med forskningsinstituttet NORCE, foreta seks analyser for å finne ut om metoden virker slik de ønsker.

Testingen skal foregå ved sentralrenseanlegget på Mekjarvik i Randaberg, der NORCE har laboratorium i nabobygget.

Hver dag tar dette anlegget imot avløpsvann fra over 300 000 innbyggere fra Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes og Gjesdal.

I første omgang handler det om å utvikle og teste metodene. Og det skjer selv om det nå er lite smitte i befolkningen.

– Vi starter likevel med tester for å kvalitetssikre metode og analyse. Så er vi klare til å følge opp og sammenligne når eller hvis smitten tar seg opp igjen, sier forskningsleder Fiona Provan i NORCE.

Eventuelt vil forskerne sammenligne med prøver fra andre områder med høy smitte, for å kvalitetssikre metoden.

Ved å følge situasjonen over tid kan samfunnet få svar på om smitten er på vei opp eller ned, mener hun.

– Vi er veldig positiv til at IVAR tar et samfunnsansvar og vil gå i gang med forskningen. Det vil gi en unik mulighet for å spore smitte og si noe om status for koronasituasjonen.

INNOVATIVT: Forskningsleder i marin økologi i NORCE, Fiona Provan, mener prosjektet er innovativt og spennende.

Foto: Norwegian Research Center / Norce

Til stor hjelp, mener FHI

Ved Folkehelseinstituttet, FHI, mottas nyheten om prosjektet med interesse.

Overlege Ernst Kristian Rødland ved avdeling for smittevern og beredskap er positiv.

– Alle nye metoder som kan si noe om utbredelsen av smitte er til stor hjelp. Det erstatter ikke de mer tradisjonelle metodene, som testing av personer, men bidrar til bedre overvåking, hvis det fungerer.

Rødland sier at det har vært et populært tema i vitenskapelige tidsskrifter om antibiotikaresistens-gener i kloakk kan brukes til å måle forekomst av resistente bakterier i befolkningen.

Han tror koronaprosjektet kan sammenlignes med dette.

– Det er viktig å påpeke at det ikke finnes sikker kunnskap om dette. Likevel er prosjektet interessant for å finne ut om dette er overvåkingsmetode som faktisk er brukbar.

Rødland understreker at det ikke er dokumentert at koronaviruset smitter gjennom vann og kloakk. Avføringen inneholder imidlertid rester av viruset, som kroppen har kvittet seg med.

JA TAKK: Overlege ved Folkehelseinstituttet, Ernst Kristian Rødland, hilser velkommen all forskning på korona-utbredelse i samfunnet.

Foto: Folkehelseinstituttet / FHI

 


Artikkel i NRK, 05.06.20

No results found.

Relaterte artikler

Nyheter, undersak
IVAR og NORCE påviser mikroplast i luft med nye metoder. Dette er første gang mikroplast har blitt dokumentert i slike luftprøver.
Nyheter, undersak
På grunn av økt trafikk og trafikale utfordringer inn til IVAR gjenvinningsstasjon Forus, har vi installert et webkamera.
Nyheter, undersak
IVAR har søkt om uttak av drikkevann fra Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune, og Olje- og energidepartementet (OED) besluttet tirsdag å opprettholde tillatelsesvedtaket fra NVE.
Nyheter, undersak
Da dommen ble kjent, brøt det ut full applaus i salen under IVARs allmøtet torsdag.
Nyheter, undersak
Ansettelsesutvalget ble enige om å enstemmig innstille Ingrid Nordbø til jobben som administrerende direktør i IVAR IKS.