Virus-jakt lyktes ikke i kloakken

Virus-jakt lyktes ikke i kloakken

Stein Halvor Jupskås, Stavanger Aftenblad, 28.10.2020

Et lokalt forsøk på å spore covid-19 i avløpsvannet er lagt på is på grunn av «metodiske problemer» i forskningen.

Eline Nilsen Furre, fagansvarlig for avløp i IVAR. Foto: Anne Lise Norheim.

Det var i mai at IVAR satte i gang et prosjekt, etter at blant andre Ingebjørg Folgerø (H) etterlyste overvåking av virusets utbredelse i kloakken her lokalt.

Forskningsinstituttet Norce ble engasjert til å gjennomføre prosjektet. Hensikten med å overvåke avløpsvannet er at man da kan oppdage tidlig om nye smitteutbrudd er på vei.

Fagansvarlig for avløp Eline Nilsen Furre sier nå at prosjektet er avsluttet hos Norce, men at IVAR har bestilt nye analyser fra selskapet Eurofins, som skal utføre disse i Danmark.

– Det skyldes metodiske problemer i forskningsopplegget.

Norce analyserte en prøve fra avløpsvannet i juli, med negativt resultat. Man fant ikke gener fra viruset. Så ble det tilsatt inaktivert virus som en oppfølging, men nye prøver greide ikke å finne arvestoff fra dette viruset heller. Det er dermed utfordringer med å utvikle en metode som er sensitiv nok i dette metodeutviklingsprosjektet, sier Nilsen Furre.

Hun opplyser at prosjektet med en ramme på 250.000 kroner blir videreført med Eurofins som skal analysere 8–10 prøver. – Vi vet mer om dette i slutten av året, sier Eline Nilsen Furre.

Fiona Provan er forskningsleder innen marin økologi hos Norce. Hun sier at Norce har høy kompetanse på å jakte miljø-DNA i sjøvann.

– Å finne arvestoff av virus i store mengder avløpsvann viste seg å være atskillig mer komplisert.

Vi har testet i et lite prosjekt, uten å komme i mål med de metodene vi har prøvd. I mellomtiden har Eurofins utviklet en kommersiell metode, og vi skjønner godt at IVAR ønsker å vurdere denne, sier Provan.

Overvåking av avløpsvann har vist seg nyttig i smittebegrensing blant annet ved et universitetet i Arizona, der det sannsynlig forhindret et smitteutbrudd.


Artikkel i Stavanger Aftenblad, 28.09.20.
Last ned pdf.

No results found.

Relaterte artikler

Nyheter, undersak
IVAR og NORCE påviser mikroplast i luft med nye metoder. Dette er første gang mikroplast har blitt dokumentert i slike luftprøver.
Nyheter, undersak
På grunn av økt trafikk og trafikale utfordringer inn til IVAR gjenvinningsstasjon Forus, har vi installert et webkamera.
Nyheter, undersak
IVAR har søkt om uttak av drikkevann fra Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune, og Olje- og energidepartementet (OED) besluttet tirsdag å opprettholde tillatelsesvedtaket fra NVE.
Nyheter, undersak
Da dommen ble kjent, brøt det ut full applaus i salen under IVARs allmøtet torsdag.
Nyheter, undersak
Ansettelsesutvalget ble enige om å enstemmig innstille Ingrid Nordbø til jobben som administrerende direktør i IVAR IKS.