Resultatregnskap

Resultatregnskap

Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2020.

Resultatregnskap

MorResultatregnskapKonsern
20202019NoteNote20202019
182 070 225177 135 716Vannavgifter med mer182 000 221177 134 735
345 464 466337 748 275Avløpsavgifter med mer332 836 698322 224 511
377 223 669335 843 716Renovasjonsavgifter med mer370 097 643332 662 114
00Annen driftsinntekt23 784 98317 073 038
1 338 2702 104 007Leieinntekter1 338 2712 104 007
906 096 630852 831 7143Sum driftsinntekter3910 057 816851 198 405
224 242 476223 648 8492Lønn og personal2224 242 476223 648 849
332 54609Avsetning for stenging og etterdrift av deponi9332 5460
467 722 834411 432 7282Annen driftskostnad2467 967 949411 603 453
692 297 856635 081 5773Sum driftskostnader eksl. Avskrivninger3692 542 971635 252 302
35 857 61925 323 300Vann35 857 61925 323 300
77 732 49372 246 647Avløp77 732 49372 246 647
37 616 26622 560 217Renovasjon38 605 79322 560 217
3 189 8712 980 994Felles3 189 8712 980 994
154 396 248123 111 1583, 4Sum avskrivninger3, 4155 385 775123 111 158
59 402 52694 638 979Driftsresultat62 129 06992 834 945
-62 473 463-88 592 017Rentekostnader-64 004 836-89 232 314
2 645 0864 979 982Renteinntekter8 580 5015 510 667
006Resultat tilknyttede selskap615332 032 275
-59 828 377-83 612 0353Netto av finansposter3-55 422 803-81 689 373
-425 85211 026 944Resultat før skattekostnad6 706 26611 145 573
-250 725-322 97110Skattekostnad10-1 089 97899 365
-676 57710 703 974Årsresultat5 616 28811 244 938
Disponering
00Avsatt til fond for vurderingsforskjeller
-676 57710 703 974Avsatt til annen egenkapital
-676 57710 703 974Sum disponering
Kontroll
00

No results found.

Relaterte artikler

Regnskap
Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2020.
Regnskap
Her finner du notene til Konsernregnskap for 2020.