Årsrapport

2021

Et samfunn der ingenting går til spille

Leder
IVAR avsluttet 2021 med å stake ut kursen for tida fremover, gjennom en målprosess med bred involvering. Et av målene er at IVAR skal være ledende innenfor bærekraftige samfunnsløsninger, og at vi skal være et regionalt fyrtårn for klima og miljø. Vi skal gjøre vårt for at regionen skal lykkes med det grønne skiftet!
Tema
IVAR orienterer seg med sin avfallsvirksomhet i retning av en sirkulær økonomi; det vil si en økonomi der ressurser i minst mulig grad går til spille som avfall, men ikke minst: der man også reduserer det globale ressursuttaket av jomfruelige materialer.
Tema
Visjonen skal sette standarden for en felles retning for organisasjonen og hvordan vi skal utvikle tjenestene våre. I IVAR tar vi klima- og miljøutfordringene vi som samfunn står overfor med største alvor.
Nyheter
Også i 2021 har IVAR sendt ut nyheter og vært gjenstand for nyheter i både regionale og nasjonale medier. Under finner du utvalgte nyheter fra IVAR gjennom året som har gått.
Styret
Styrets beretning omfatter både morselskap og konsern og gir en fyllestgjørende informasjon om IVARs virksomhet og økonomiske stilling ved årsskiftet 2021/2022.
Regnskap
Her finner du notene til Konsernregnskap for 2021.