Resultatregnskap

Resultatregnskap

Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2021.

Resultatregnskap

MorResultatregnskapKonsern
20212020NoteNote20212020
223 465 382182 070 225Vannavgifter med mer223 454 925182 000 221
355 997 595345 464 466Avløpsavgifter med mer341 124 768332 836 698
380 350 445377 223 669Renovasjonsavgifter med mer370 492 569370 097 643
00Annen driftsinntekt30 624 13323 784 983
1 365 5111 338 270Leieinntekter1 365 5121 338 271
961 178 933906 096 6303Sum driftsinntekter3967 061 907910 057 816
232 439 762224 242 4762Lønn og personal2232 439 762224 242 476
260 584332 5469Avsetning for stenging og etterdrift av deponi9260 584332 546
447 242 245467 722 8342Annen driftskostnad2448 794 454467 967 949
679 942 591692 297 8563Sum driftskostnader eksl. Avskrivninger3681 494 801692 542 971
71 231 4625 857 619Vann71 231 46235 857 619
79 114 06377 732 493Avløp79 114 06377 732 493
39 154 12137 616 266Renovasjon40 082 22938 605 793
4 347 4943 189 871Felles4 347 4943 189 871
193 847 140154 396 2483, 4Sum avskrivninger3, 4194 775 248155 385 775
87 389 20259 402 526Driftsresultat90 791 85962 129 069
-43 593 968-62 473 463Rentekostnader-44 124 597-64 004 836
3 336 2042 645 086Renteinntekter15 580 2278 580 501
006Resultat tilknyttede selskap6125 1731 533
-40 257 764-59 828 3773Netto av finansposter3-28 419 197-55 422 803
47 131 438-425 852Resultat før skattekostnad62 372 6626 706 266
-276 800-250 72510Skattekostnad10-1 074 089-1 089 978
46 854 638-676 577Årsresultat61 298 5735 616 288
Disponering
46 854 638-676 577Avsatt til annen egenkapital
46 854 638-676 577Sum disponering
Kontroll
00

 

No results found.

Relaterte artikler

Regnskap
Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2021.
Regnskap
Her finner du notene til Konsernregnskap for 2021.