IVARs nye visjon, verdier og mål

IVARs nye visjon, verdier og mål

Visjonen skal sette standarden for en felles retning for organisasjonen og hvordan vi skal utvikle tjenestene våre. I IVAR tar vi klima- og miljøutfordringene vi som samfunn står overfor med største alvor.

Espen Løland. Foto: Tom Haga

IVARs nye visjon, verdier og mål

IVAR har gjennom året i fellesskap gått gjennom prosessen med å sette ned virksomhetens nye visjon, mål og verdier. Med dette arbeidet ønsker vi å stake ut en ny kurs for hva IVAR skal ha fokus på i årene fremover.

Målprosess gjennom hele 2021

Prosessen med å komme frem til IVARs nye visjon, verdier og mål har pågått gjennom hele 2021, og involvert store deler av organisasjonen.

Vi har avholdt ledersamlinger hvor IVARs ledere har vært med på å bidra. I utarbeidelsen av våre tre nye verdier ble alle ansatte invitert til å komme med innspill. Til sammen bidro rundt 150 ansatte med sine synspunkter rundt hva våre nye verdier skulle være.


Visjon

Et samfunn der ingenting går til spille

Visjonen skal sette standarden for en felles retning for organisasjonen og hvordan vi skal utvikle tjenestene våre.

I IVAR tar vi klima- og miljøutfordringene vi som samfunn står overfor med største alvor. Vi har stadig nye prosjekter hvor vi kan oppnå bedre utnyttelse av ressursene, men har fortsatt plass til flere initiativ og gode ideer. Nettopp satsingen rundt høy utnyttelse og at ingenting går til spille, vil ikke bare gagne klimaet og miljøet. Det vil også gagne oss selv, våre eierkommuner og regionens innbyggere.

I de andre artiklene i denne årsrapporten, vil du kunne lese flere eksempler på hvordan vi allerede i året som har gått har jobbet for et samfunn der ingenting går til spille som utgangspunkt. Gjennom å ha satt det som vår nye, gjeldende visjon vil arbeidet fortsette med tydeligere tyngde i mange år fremover.


Mål

IVAR sine hovedmål er delt inn i tre ulike områder:

  • IVARs samfunnsoppdrag
  • Hvordan IVAR jobber
  • IVAR som arbeidsplass

Innenfor hvert område er det laget ett hovedmål og tre delmål.

IVARS SAMFUNNSOPPDRAG

Vi skal være ledende innen bærekraftige samfunnsløsninger

HVORDAN IVAR JOBBER

Vi skal være kunnskapsrike og i spissen for bedre løsninger

IVAR SOM ARBEIDSPLASS

Vi skal være en utviklende og inkluderende arbeidsplass

Vi skal være et regionalt fyrtårn for klima og miljø
Vi skal være kostnadseffektive og skape smarte løsninger
Vi skal samarbeide på tvers og gjøre hverandre gode
Vi skal levere samfunnskritiske tjenester – alltid
Vi skal søke samarbeid for å utvikle gode tjenester i regionen
Vi skal ha et arbeidsmiljø som bygger på respekt og raushet
Vi skal holde ressursene i kretsløpet
Vi skal stadig forbedre oss
Vi skal tilrettelegge for utvikling og læring

Verdier

Våre nye verdier er uredd, samlende og helt selvfølgelig. Verdiene vil danne grunnlaget for vår felles kultur i årene som kommer.

Innovasjon er krevende, men fremtiden vår er avhengig av utvikling og framskritt. Noen ganger må vi trå ut av komfortsonen og jobbe på nye måter. Vi skal dele kompetansen vår og være i spissen for smarte samfunnsløsninger.

Store ting skapes ikke av enkeltpersoner, men av et fellesskap som samarbeider på tvers og der vi gjør hverandre gode. Sammen med bransjen og kommunene skal vi utvikle gode tjenester og lede regionen inn i fremtiden.

Høy forsyningssikkerhet og stabilitet blir tatt for gitt av våre innbyggere og det lever vi godt med. Høy leveringssikkerhet fra IVAR er en forutsetning for at samfunnet skal kunne opprettholde andre kritiske funksjoner.


FNs bærekraftsmål

En viktig føring i IVAR skal være å bidra til at FN sine bærekraftsmål blir nådd.

I prosessen kom vi frem til at vi kan bidra innen følgende bærekraftsmål:

No results found.

Relaterte artikler

Tema
IVAR orienterer seg med sin avfallsvirksomhet i retning av en sirkulær økonomi; det vil si en økonomi der ressurser i minst mulig grad går til spille som avfall, men ikke minst: der man også reduserer det globale ressursuttaket av jomfruelige materialer.