Langevatn – nytt anlegg, ny vannbehandlingsprosess

IVARs det nye vannbehandlingsanlegget på Langevatn.

19. mai 2021 var en historisk dag for vannbehandlingsanlegget på Langevatn Etter over seks år med bygging stod det nye anlegget på Langevatn i Gjesdal ferdig. Sammen med ordførere, eierkommuner, entreprenører og ansatte feiret vi 6. oktober 2021 nyåpningen av anlegget, som per i dag forsyner 330 000 innbyggere i ni av IVARs eierkommuner; fra […]