Første spadetak på ny hovedvannledning

Første spadetak på ny hovedvannledning

Publisert: 7.6.2021

Ingrid Nordbø, administrerende direktør i IVAR IKS, satte det offisielle spadetaket med å sikre forsyningen av rent drikkevann i regionen.

IVAR prosjektet Ny hovedvannledning Vest
Prosjektet Ny hovedvannledning Vest

Det største prosjektet i IVAR noensinne

IVAR IKS har tatt første spadetak i prosjektet Ny hovedvannledning Vest, som er det største prosjektet i IVAR noensinne.

Ingrid Nordbø, administrerende direktør i IVAR IKS, satte det offisielle spadetaket med å sikre forsyningen av rent drikkevann i regionen. Da ble det markert at arbeidet med den nye hovedvannledningen, som har en kostnadsramme på 1,35 milliarder kroner og som skal gå igjennom seks kommuner, endelig er i gang.

Nordbø sier det er godt å være i gang med arbeidet om å sikre vannforsyning inn mot byområdet. Den nye hovedvannledning vest skal, i likhet med eksisterende hovedvannledning, gå fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune til Tjensvollbassenget i Stavanger kommune og vil ligge parallelt med den eksisterende vannledningen.

Innbyggerne vil få en sikrere vannforsyning dersom uhell og brudd på den eksisterende hovedvannledningen skulle oppstå. Ved at vannet fra Langevatn renseanlegg føres inn i den nye hovedvannledningen vil vi sørge for at innbyggerne slipper å være uten vann i lengre tid.

No results found.

Relaterte artikler

Nyheter, undersak
Alle drikkekartonger med navn og nummer på som kommer inn til IVAR sitt anlegg er med i fire årlige trekninger. Det er IVARs ettersorteringsanlegg på Forus som sorterer ut drikkekartonger til gjenvinning.
Nyheter, undersak
Diplom-Is bytter farge for å «redde» 130 tonn plast i året. Nytt design skal forhindre at tre millioner isbokser går opp i røyk. De nye isboksene har gjennomgått tester ved IVAR ettersorteringsanlegg Forus.