Leder 2021

Ingrid Nordbø, Adm. dir. i IVAR

Et samfunn der ingenting går til spille Utvinning av råvarer står for en stor andel av verdens klimagassutslipp og legger stort press på biologisk mangfold. For å nå klimamålene er det avgjørende at vi lykkes med å endre måten vi utnytter verdens råvarer på. Ressursene må holdes i kretsløpet lenger, slik at vi kan redusere […]

Renovasjon: Med IVAR inn i den sirkulære økonomien

Fra IVAR Ettersorteringsanlegg Forus

Med IVAR inn i den sirkulære økonomien På 1980-tallet var IVARs renovasjonsoppgave å sørge for en ordnet deponering av avfall fra husholdning og næring. Sele avfallsplass var løsningen. Men fra 1990 og utover ble det mer og mer fokus på gjenvinning av avfall. Det som folk flest ønsket å kvitte seg med, skulle ikke bare […]

Ny hovedvannledning vest: Grønn og fremtidsrettet byggeprosess

IVAR Vannbehandlingen ved Langevatn

Ny hovedvannledning vest: Grønn og fremtidsrettet byggeprosess I mai 2021 ble første spadetak på den nye hovedvannledningen tatt. Dette markerte starten på anleggsarbeidene på prosjektet Ny hovedvannledning vest som vil pågå til 2025. Hovedvannledningen, som blir rundt 33 kilometer lang, skal gå fra Langevatn i Gjesdal til Tjensvoll i Stavanger, og har som formål å […]

IVARs bidrag til bærekraftig energi

IVAR sentralrenseanlegget Mekjarvik

IVAR sin nye visjon “Et samfunn der ingenting går til spille” er høyaktuell for hvordan selskapet utnytter matavfall og avløpsslam fra innbyggerne i våre eierkommuner. Fra 2018 har matavfallet fra eierkommunene blitt levert til Grødaland biogassanlegg. I dette anlegget forbehandles og blandes matavfallet med avløpsslam fra de sørligste eierkommune og noe næringsavfall og blir til […]

IVARs nye visjon, verdier og mål

IVARs nye visjon, verdier og mål IVAR har gjennom året i fellesskap gått gjennom prosessen med å sette ned virksomhetens nye visjon, mål og verdier. Med dette arbeidet ønsker vi å stake ut en ny kurs for hva IVAR skal ha fokus på i årene fremover. Målprosess gjennom hele 2021 Prosessen med å komme frem […]

Langevatn – nytt anlegg, ny vannbehandlingsprosess

IVARs det nye vannbehandlingsanlegget på Langevatn.

19. mai 2021 var en historisk dag for vannbehandlingsanlegget på Langevatn Etter over seks år med bygging stod det nye anlegget på Langevatn i Gjesdal ferdig. Sammen med ordførere, eierkommuner, entreprenører og ansatte feiret vi 6. oktober 2021 nyåpningen av anlegget, som per i dag forsyner 330 000 innbyggere i ni av IVARs eierkommuner; fra […]

Grethe fra Sandnes vant 100.000 kroner

IVAR i nyhetsbildet 2021

Vant 100.000 kroner i returkartonglotteriet I desember delte IVAR ut på vegne av Grønt Punkt hovedpremien på 100.000 kroner i returkartonglotteriet. Overraskende julegave Sandnesgauken har sortert drikkekartonger i mange år, og alltid skrevet navn og nummer på drikkekartongene. – Ungene spurte faktisk for bare noen få uker siden om dette enda var vits. Det ser […]

Nyåpning av Langevatn vannbehandlingsanlegg

nyåpning av Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal.

Offisiell nyåpning av Langevatn 6. oktober 2021 var det offisiell nyåpning av Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal. Den offisielle åpningen ble foretatt av Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø og styreleder i IVAR, Stanley Wirak. Ferdigstillelsen i mai ble også omtalt på NRK Rogaland.