IVARs direktør sitt flotte gjenbrukskontor

Miljøvenlege kontor Det nye kontoret til administrerende direktør Ingrid Nordbø har blitt innredet med møbler og pyntegjenstander som enten er gjenbrukt eller laget av gjenvunnet materiale. En bordplate laget av havplast, krakker laget av insulinsprøyter og pyntegjenstander fra Bruktbuå. Er det mulig å innrede et funksjonelt og fint kontor, kun ved hjelp av gjenbrukt eller […]

Vil selge farlig avfall som gjenbruk

Det kan gjenbrukes Skal det være en halvfull sprayboks eller et åpna malingsspann? IVAR har lenge gjort gjenbruk av brukbart avfall. Nå inkluderes farlig avfall i ordninga. – Det er folk som leverer inn tilitersspann med maling som ikke er åpna engang, fordi det var feil farge, sier Tord Tjelflaat, assisterende avdelingsleder for gjenvinning i […]

Første spadetak på ny hovedvannledning

IVAR prosjektet Ny hovedvannledning Vest

Det største prosjektet i IVAR noensinne IVAR IKS har tatt første spadetak i prosjektet Ny hovedvannledning Vest, som er det største prosjektet i IVAR noensinne. Ingrid Nordbø, administrerende direktør i IVAR IKS, satte det offisielle spadetaket med å sikre forsyningen av rent drikkevann i regionen. Da ble det markert at arbeidet med den nye hovedvannledningen, […]

Kan havplast brukes til noe?

Frivillige har startet det møysommelige arbeidet Kan plast som kommer fra havet bli brukt til noe? Det vil Stavanger-selskapet Ope finne ut, og IVAR er spent på resultatet. Det er en lang vei frem, for først må alt sorteres nøye. Frivillige har startet det møysommelige arbeidet med å sortere plasten, som er en viktig forutsetning for å finne […]

Diplom-is redder 130 tonn plast

Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn Bra design kan være bærekrafig. Det skal Diplom-Is bevise med den nye fargen de tar i bruk på isboksene fra Royal. Tidligere har boksene inneholdt fargen «Carbon black» som det har vært utfordrende for sorteringsmaskiner å sortere. Det har ført til at isboksene ikke har blitt […]

Kun gjennomsiktige søppelsekker på IVARs gjenvinningsstasjoner

Den innsatsen du og vi gjør sammen, fører til at 80 % av alt avfall gjenvinnes Fra 1. januar 2021 innføres derfor forbud mot å levere søppel i sorte/fargede søppelsekker på alle IVARs gjenvinningsstasjoner. Vi vil gjerne se hva kundene kaster på stasjonene våre. Alt avfall må derfor leveres løst eller i gjennomsiktige sekker, også […]

Likestillingsredegjørelse for IVAR IKS 2021

Fra IVAR ettersorteringsanlegg Forus.

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling I tabellen over har vi offentliggjort lønnsforskjell mellom kvinner og menn på fire av åtte stillingsnivåer. Dette fordi det må være minimum fem ansatte av hvert kjønn for å offentliggjøre tallene. Kvinners andel av menns lønn oppgis i prosent i tabellen. På nivå 1 har vi kun én ansatt; kvinnelig […]

Styrets beretning

IVAR ettersorteringsanlegg Forus

Organisasjon Eierforhold IVAR IKS eies av kommunene  Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Time, Strand, Hjelmeland og Suldal. Selskapet har hovedkontor i Stavanger kommune, men drifter anlegg og infrastruktur i alle eierkommunene. Styrende organer Eierkommunene velger representanter til representantskapet. Det er representantskapet som velger styre, og styret velger selv leder. To av styrets […]

Faktadel vann

Langvatn

Generelt IVAR eier og drifter sju vannbehandlingsanlegg (Langevannsverket, Hagavatn reservevannverk, Store Stokkavatn krisereservevannverk, Oltedal vannverk, Dirdal vannverk, Krokarheia vannverk og Hauskje vannverk). I 2021 har vi i tillegg hatt driftsansvaret for tre vannbehandlingsanlegg i Strand kommune (Meling, Lynghaug og Preikestolen) og fire vannbehandlingsanlegg i Hjelmeland kommune (Årdal, Fister, Jøsenfjord og Skiftun), samt fordelingsnettet i de […]

Faktadel avløp

IVARs sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ). Foto: Tom Haga

Avløp Mål IVARs overordnede mål er å motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene slik at miljøet i vassdrag og sjøområder sikres. Avløpsmengde I 2021 behandlet IVAR 46,9 mill. m3 avløpsvann. Tabellen nedenfor viser en oversikt over renseanlegg, behandlingsmetoder, organisk belastning og resipient. Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet. Ved utslipp […]