IVAR frifunnet

Publisert: 20.02.2020.

Da dommen ble kjent, brøt det ut full applaus i salen under IVARs allmøtet torsdag.

IVARs anlegg på Hogstad i Sandnes.

IVAR frifunnet

IVAR IKS og to ansatte er frifunnet for ulovlig lagring av kompost og slipper både bot og saksomkostninger etter at vi var tiltalt for miljøkriminalitet.

Det kommer frem i en fersk dom fra Jæren tingrett som ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

IVAR var tiltalt for brudd på forurensingsloven paragraf 78, andre ledd. Også Stangeland Maskin var tiltalt i samme sak, men tiltalen ble trukket etter at Stangeland vedtok et forelegg på 750.000 kroner.

En enstemmig rett har kommet frem til at IVAR og de to ansatte ikke har opptrådt i strid med utslippstillatelsen.

– Vi er selvfølgelig utrolig lettet, selv om vi hele tiden har ment at tiltalen var feil og at vi kom til å bli frikjent, sier adm. dir. Kjell Øyvind Pedersen.

Da dommen ble kjent, brøt det ut full applaus i salen under IVARs allmøtet torsdag.

– Dette er en viktig dom for hele avfalls-Norge og for alle dem som hver dag prøver å gjøre en seriøs og viktig jobb med å håndtere søppel. Dersom to IVAR-ansatte hadde blitt dømt for å gjøre jobben sin, ville vi fått problemer med å rekruttere folk til denne bransjen, sier Pedersen.

Basert på bevisførselen legger retten til grunn at ordningen var ment å være midlertidig og at den utendørs lagringen av komposten ikke var i strid med utslippstillatelsen, heter det i dommen.

– Utslippstillatelsens bestemmelser om innendørs lagring av kompostjord gjaldt bare på IVAR sin eiendom på Hogstad. Vi har hele tiden fremholdt at de samme vilkårene ikke kunne gjelde når komposten ble lagret på eiendommen til TS Stangeland slik den her gjorde. Det har vi fått medhold i, sier IVAR sin advokat Trond Selvikvåg.

Bakgrunn

IVAR var siktet for brudd på utslippstillatelsen til Hogstad komposteringsanlegg. Dette til tross for godt og grundig arbeid med opprydding etter forholdene i 2018 og tidligere plettfri drift av anlegget.

No results found.

Relaterte artikler

Nyheter, undersak
IVAR og NORCE påviser mikroplast i luft med nye metoder. Dette er første gang mikroplast har blitt dokumentert i slike luftprøver.
Nyheter, undersak
På grunn av økt trafikk og trafikale utfordringer inn til IVAR gjenvinningsstasjon Forus, har vi installert et webkamera.
Nyheter, undersak
IVAR har søkt om uttak av drikkevann fra Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune, og Olje- og energidepartementet (OED) besluttet tirsdag å opprettholde tillatelsesvedtaket fra NVE.
Nyheter, undersak
Ansettelsesutvalget ble enige om å enstemmig innstille Ingrid Nordbø til jobben som administrerende direktør i IVAR IKS.