Kan oppdage koronasmitte i kloakken

Kan oppdage koronasmitte i kloakken

Stein Halvor Jupskås, Stavanger Aftenblad

Avløpsvannet kan gi tidlig svar om det er ny smitte i befolkningen.

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren.

I utvalg for miljø og utbygging i Stavanger onsdag fikk Ingebjørg Folgerø (H) enstemmig tilslutning for sitt forslag om å vurdere nærmere et snarlig prosjekt for å overvåke smittespredningen av covid-19 via IVARs avløpsvann.

På ballen

IVAR, det interkommunale selskapet for vann, avløp og renovasjon, har allerede tatt ballen, og driver nå pasningsspill med forskningsstiftelsen Norce, som beleilig nok er nabo til IVARs hovedrenseanlegg i Mekjarvik i Randaberg.

– Vi har bedt Norce om forslag til praktisk gjennomføring og videre om et kostnadsoverslag, sier fagansvarlig for avløp i IVAR, Eline Nilsen Furre.

– Har dere tro på at dette kan bidra til å oppdage nye smittebølger tidlig?

– Ut fra det vi har sett av forskning, både fra Nederland og fra Stockholm, virker det som om dette absolutt er mulig, svarer Furre.

Følsomt

I Nederland målte forskere i avløpsvannet fra sju byer først 6. februar, uten å finne noen spor av covid-19. Ved prøvetaking de samme steder midt i mars, var det imidlertid målbare forekomster ved svært mange av prøvetakingsstedene. Konklusjonen i Nederland er at kloakkovervåking kan være et følsomt verktøy for å finne i hvor stor grad viruset sirkulerer i befolkningen.

I tillegg vil dette være en langt enklere metode for å få svar på dette spørsmålet enn å teste store deler av befolkningen.Eline Nilsen Furre

– Vi driver jo allerede med jevnlig prøvetaking av avløpsvannet gjennom hele døgnet. Vi er positive til å undersøke nærmere om det er mulig å få en representativ oversikt over omfanget av smittespredning i befolkningen i de fem kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, sier Furre, som understreker at det er mange ting som spiller inn.

– Blant annet om stort innslag av regnvann og overvann i renseanlegget tynner ut avløpsvannet for mye, sier Furre.

Det er på langt nær første gang at avløpsvann brukes for å få svar på spørsmål om befolkningen som drar i snora. IVAR deltar for eksempel alt i et forskningsprosjekt der man ser på rusmiddelbruken i befolkningen.

Synlig helgefyll

Der er det blant annet fullt mulig å sammenligne rusmiddelbruken hverdag og helg, men atskillig verre å sammenlikne for eksempel bydel for bydel. I renseanlegget i Mekjarvik, som betjener fem kommuner, er det nemlig en salig blanding.

– Vi kjenner også til at Bergen kommune deltar i et prosjekt som handler om å finne omfanget av antibiotikaresistente bakterier, forteller Furre.

I Stavanger har Ingebjørg Folgerø stor tro på kloakkprøver som et ledd i koronabekjempelsen.

Tidlige tiltak

– Dette er ikke noe jeg har kommet på, men når vi ser en god idé, bør vi gripe muligheten. Det ville være fantastisk om dette kan være et redskap der man oppdager smittespredning tidlig, før folk får symptomer og sykdommen slår ut. Da kan man også innføre tiltak mot smitte tidlig, slik at et utbrudd kan begrenses, sier Ingebjørg Folgerø, som også sitter i representantskapet i IVAR.

– Vi må forvente en langvarig tilstedeværelse av viruset i befolkningen, og at det kan komme nye smittebølger. Da er det kjempeviktig å oppdage det tidlig. Stavanger bør være en foregangskommune i dette arbeidet, sier Folgerø.


Artikkel i Stavanger Aftenblad, 08.05.20.
Last ned pdf.

No results found.

Relaterte artikler

Nyheter, undersak
IVAR og NORCE påviser mikroplast i luft med nye metoder. Dette er første gang mikroplast har blitt dokumentert i slike luftprøver.
Nyheter, undersak
På grunn av økt trafikk og trafikale utfordringer inn til IVAR gjenvinningsstasjon Forus, har vi installert et webkamera.
Nyheter, undersak
IVAR har søkt om uttak av drikkevann fra Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune, og Olje- og energidepartementet (OED) besluttet tirsdag å opprettholde tillatelsesvedtaket fra NVE.
Nyheter, undersak
Da dommen ble kjent, brøt det ut full applaus i salen under IVARs allmøtet torsdag.
Nyheter, undersak
Ansettelsesutvalget ble enige om å enstemmig innstille Ingrid Nordbø til jobben som administrerende direktør i IVAR IKS.