Årsrapport

2020

Beredskap og sikkerhet

Leder
Covid-19-viruset har skrevet året 2020 inn i historien. Pandemien grep på få måneder inn i livene til størstedelen av verdens befolkning, og satte alle samfunn sine evner til å beskytte sin befolkning og til å opprettholde samfunnsfunksjoner på prøve.
Tema
Et utbrudd av en alvorlig smittsom sykdom er ett av de mest utfordrende scenarioene innen samfunnssikkerhet vi kan se for oss i Norge.
Tema
I juni 2020 ble det startet et prosjekt som handlet om å overvåke koronavirus i avløpsvann. Internasjonale publikasjoner viste at det kunne gi en god indikator på smitteomfanget i samfunnet.
Nyheter
Gjennom 2020 har IVAR sendt ut nyheter og vært gjenstand for nyheter i regional og riksdekkende media. Nedenfra og oppover finner du nyheter fra IVAR i kronologisk rekkefølge, med glimt fra pressen øverst.
Styret
Styrets beretning omfatter både morselskap og konsern og gir en fyllestgjørende informasjon om IVARs virksomhet og økonomiske stilling ved årsskiftet 2020/2021.
Regnskap
Her finner du notene til Konsernregnskap for 2020.