Årsrapport

2020

Beredskap og sikkerhet

Leder
Covid-19-viruset har skrevet året 2020 inn i historien. Pandemien grep på få måneder inn i livene til størstedelen av verdens befolkning, og satte alle samfunn sine evner til å beskytte sin befolkning og til å opprettholde samfunnsfunksjoner på prøve.
Tema
Et utbrudd av en alvorlig smittsom sykdom er ett av de mest utfordrende scenarioene innen samfunnssikkerhet vi kan se for oss i Norge.
Tema
Vi har snakket med flere av nøkkelpersonene med ansvar for driften i IVAR for å høre hvordan koronapandemien ble møtt og håndtert i deres avdelinger.
Tema
I juni 2020 ble det startet et prosjekt som handlet om å overvåke koronavirus i avløpsvann. Internasjonale publikasjoner viste at det kunne gi en god indikator på smitteomfanget i samfunnet.
Tema
Når pandemien traff var det en rekke utfordringer som steg opp til overflaten.
Tema
Avfallsstatistikken for fjoråret forteller mye om unntaksåret 2020. Søppeldunkene gjenspeiler atferden vår.
Tema
IVAR har over flere år arbeidet med å sikre den store befolkningen i byområdet en tosidig vannforsyning.
Nyheter
Gjennom 2020 har IVAR sendt ut nyheter og vært gjenstand for nyheter i regional og riksdekkende media. Nedenfra og oppover finner du nyheter fra IVAR i kronologisk rekkefølge, med glimt fra pressen øverst.
Tilstand
Her følger en redegjørelse for IVARs arbeid for likestilling og mot diskriminering.
Styret
Styrets beretning omfatter både morselskap og konsern og gir en fyllestgjørende informasjon om IVARs virksomhet og økonomiske stilling ved årsskiftet 2020/2021.
Fakta
Statusrapport for avdeling Vann for virksomhetsåret 2020.
Fakta
Statusrapport for avdeling Avløp for virksomhetsåret 2020.
Fakta
Statusrapport for avdeling Renovasjon for virksomhetsåret 2020.
Regnskap
Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2020.
Regnskap
Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2020.
Regnskap
Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2020.
Regnskap
Her finner du notene til Konsernregnskap for 2020.
Regnskap
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet.