Kan vi spore koronavirus i avløpsvann?

Kan vi spore koronavirus i avløpsvann?

I juni 2020 ble det startet et prosjekt som handlet om å overvåke koronavirus i avløpsvann. Internasjonale publikasjoner viste at det kunne gi en god indikator på smitteomfanget i samfunnet.

Foto: Fredrik Ringe.

Hensikten med prosjektet var å få oversikt over den lokale smittesituasjonen og dermed gi myndighetene et godt grunnlag for vurdering av nødvendige tiltak.

Overvåkningen var et spennende prosjekt som også kunne vært samfunnsnyttig.

Avløpsvann kan brukes til mye

Å bruke avløpsvann for å vurderte folkehelsen er ikke nytt, men det fikk ny aktualitet under koronapandemien.

Avløpsvann har tidligere blitt undersøkt for innhold av narkotiske stoffer og medisiner, for å få en indikasjon på befolkningens forbruk. Smittegraden av poliovirus har også blitt overvåket gjennom analyser av avløpsvann i flere land. Felles for polioviruset og koronaviruset (SARS-CoV-2) er at det er mange smittede personer som ikke viser symptomer på sykdommen, og det er derfor vanskelig å få oversikt over smittesituasjonen.

Avløpsvann kan også brukes til å få en oversikt over antibiotikaresistente bakterier, noe som er forventet å bli et økende medisinsk problem.

IVAR vil bidra

IVAR ønsker å være en kunnskapsbasert leverandør av samfunnstjenester, og det var naturlig at vi i pandemisituasjonen ville bidra i det folkehelsemedisinske arbeidet. Dette var også et ønske fra Stavanger kommune.

Vi tok derfor kontakt med NORCE Norwegian Research Centre AS, som har et laboratorium som er utstyrt for molekylærgenetisk arbeid, for å prøve å etablere en metodikk for analyser av koronavirus i avløpsvann. Laboratoriet ligger i nabobygget til IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren i Mekjarvik.

Vi tok utgangspunkt i den mest lovende metodikken som var vitenskapelig publisert på det tidspunktet (juni 2020). Metoden som enkelt beskrevet konsentrerer opp virus sammen med andre partikler i vannet før genetisk analyse. Denne metoden viste seg å kunne påvise viruset, men hadde problemer med følsomheten. Det var et felles problem hos de fleste laboratorier i verden som arbeidet med koronaviruset.

Høsten 2020 fikk vi informasjon fra Eurofins Environment Testing Norway AS om at de kunne analysere koronavirus i Danmark. Det ble derfor sendt ukentlige prøver til Eurofins fra oktober 2020 til februar 2021. Analysene har påvist viruset, men i svært små mengder. Det siste stemmer nok godt med det vi ellers vet om smittesituasjonen i Stavanger-regionen.

Konklusjon

Konklusjonen er at avløpsvannet er en interessant informasjonskanal, men metodiske problemer og lavt smittepress i regionen førte til at vi denne gang ikke fikk full uttelling for dette potensialet.

Det var stor medieinteresse for prosjektet, se linker fra NRK (nett og radio) og Stavanger Aftenblad.

Artikkel i Stavanger Aftenblad, 08.05.20.
Artikkel i NRK, 05.06.20
Artikkel i Stavanger Aftenblad, 28.09.20.

No results found.

Relaterte artikler

Tema
Et utbrudd av en alvorlig smittsom sykdom er ett av de mest utfordrende scenarioene innen samfunnssikkerhet vi kan se for oss i Norge.