Kontantstrøm

Kontantstrøm

Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2020.

Kontantstrømoppstilling

MorResultatregnskapKonsern
20202019NoteNote20202019
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
-425 85211 026 944Resultat før skattekostnad6 706 26611 145 573
-28 619010Periodens betalte skatt10-28 619-241 600
154 396 248123 111 1584Ordinære avskrivninger4155 385 775123 111 158
-1 498 271-1 005 1014, 5Gevinst ved salg av driftsmidler4, 5-1 498 271-1 005 101
-9 364 993-396 929Endring i kundefordringer og leverandørgjeld-9 261 542-372 075
-30 255 891-63 529 782Endring i andre tidsavgrensningsposter-55 257 888-79 167 217
112 822 62269 206 290Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter96 045 72253 470 738
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
-279 998 630-272 514 4544, 5Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler4, 5-279 998 630-272 514 454
2 021 7901 938 2504, 5Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler4, 52 021 7901 938 250
00Netto mottatt utbytte og innskutt kapital i TS15 185 00015 185 000
876 996917 005Netto innbetalt/-utbetalt lån ansatte876 996917 005
00Netto andre rentebærende utlån01 200 000
-1 159 465-1 294 095Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer-11 259 465-325 096
-278 259 308-270 953 293Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-273 174 308-253 599 294
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
474 156 010684 318 9147Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld7474 156 010684 318 914
-385 113 520-385 113 5207Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld7-385 113 520-385 113 520
00Innbetaling av egenkapital00
89 042 490299 205 394Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter89 042 490299 205 394
-76 394 19697 458 391Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter-88 086 09799 076 838
189 350 79091 892 398Kontanter og kontantekvivalenter 01.01212 931 151113 854 313
112 956 594189 350 790Kontanter og kontantekvivalenter 31.12124 845 056212 931 151

No results found.

Relaterte artikler

Regnskap
Del av Konsernregnskap for IVAR IKS 2020.
Regnskap
Her finner du notene til Konsernregnskap for 2020.